Záhadný pobyt Beethovena

Záhadné a dodnes neoverené informácie o pobyte svetoznámeho umelca Ludwiga van Beethovena neustále vŕtajú v hlave niekoľkým historikom. Príliš veľa ukazovateľov naznačuje Ludwigovu prítomnosť v kaštieli, ale rukolapné dôkazy absentujú. Ako to však už v živote chodí: ,,bez vetra sa ani lístok nepohne“.

Faktom je, že Beethoven sa v roku 1799 stal učiteľom hudby mladých šľachtičien Terézie a Jozefíny Brunsvikových, ktoré boli dcérami Antona II. Brunsvika. Keďže ich otec bol vtedy už osem rokov po smrti, starostlivosť o celú rodinu prevzal jeho mladší brat Jozef Brunsvik a všetky netere a synovci často Dolnú Krupú navštevovali. Je pochopiteľné, že počas pravidelných letných pobytov k hosťom patril aj Ludwig van Beethoven. Vznik jeho najznámejšej klavírnej Sonáty mesačného svitu spája celý kultúrny svet práve s Dolnou Krupou. Ďalším faktom je, že sonátu skomponoval v roku 1801 a venoval ďalšej neteri, dcére sestry Jozefa Brunsvika – Júlie Guiccardiovej. Predpokladáme, že jeho návštevy dolnokrupského panstva môžeme datovať od roku 1800.

O Beethovenových pobytoch v Krupej by sme nemali pochybovať. V rodine Brunsvikovcov sa spomienky na neho odovzdávali z generácie na generáciu. „Beethovenov kút“ nazývali miesto vo freskovej miestnosti, kde stával klavír, sonátu mal skomponovať člnkujúc sa na jazere, v parku sedával na obľúbenej lavičke, do dutiny starého stromu vkladal ľúbostné odkazy vyvolenej alebo ako pre neuhladené spôsoby bohéma nemohol stolovať s panstvom... Okrem neurodzeného správania bol aj jeho neurodzený pôvod dôvodom, že nebýval s panstvom v kaštieli, ale v domčeku určenom pre záhradníka (Gärtners Wohnung).

Táto neskorobaroková budova (rokokový pavilón) pochádza z obdobia Talherrovej prestavby kaštieľa aj parku (medzi rokmi 1793 – 1798), kedy v rámci prác pribudli v areáli aj ďalšie objekty ako kúpeľný domček, skleník či altánky. Pavilón je malá bloková solitérne stojaca dvojpodlažná obytná stavba štvorcového pôdorysu. Dispozične predstavuje dvojtrakt s chodbovým traktom v čelnej strane orientovanej k ulici a traktom s obytnými miestnosťami orientovanými do parku. Druhé obytné podlažie využíva priestor v manzardovej streche. Ide o pomerne výnimočne dochovaný typ drobnej záhradnej architektúry šľachtického sídla na našom území. Manzardovo riešenú strechu mal za čias Beethovenových návštev aj kaštieľ. Skladateľ teda býval v „domčeku“ a s tým súvisí aj jeho terajšie využitie - od konca roku 1992 slúži muzeálnym účelom ako Pamätník Ludwiga van Beethovena a Beethovenovská tradícia sa stala neoddeliteľnou súčasťou dejín kaštieľa.  

To, že skladateľ v Dolnej Krupej skutočne pobudol, je neľahké vedecky preukázať, i keď jestvuje mnoho indícií. Nielen známy fakt, že v archíve rodu Chotek sa zachovala jeho skica Sonáty mesačného svitu, výpovede ešte žijúcich potomkov, ale aj nález 9 kresieb (2009) Henriety Brunsvikovej, z ktorých jeden portrét datovaný rokom 1800 sa až neuveriteľne podobá na Ludwiga van Beethovena...

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analýzu správania užívateľa (Google Analytics), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.