Projekt Treasures

Slovenské národné múzeum (SNM – Historické múzeum a SNM – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá) a obec Marchegg so Spolkom/Rakúske národopisné múzeum vo Viedni (ÖMV) získali finančné prostriedky z programu Interreg V – A SK – AT na realizáciu projektu Treasures.

Projekt Treasures

Strategickými partnermi schváleného projektu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Úrad dolnorakúskej vlády – Oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej.

Cieľom projektu je vybudovanie trvalo udržateľnej inštitucionálnej spolupráce všetkých projektových partnerov, ktorá sa vypracuje spoločne so strategickými partnermi v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty.

Projekt si stanovil tri základné aktivity:

  1. Realizácia spoločnej putovnej výstavy s názvom Pripraviť sa, poklad, štart!
  2. Čiastočná rekonštrukcia kaštieľa Marchegg
  3. Čiastočná rekonštrukcia kaštieľa Dolná Krupá a zriadenie 2 otvorených depozitárov na Bratislavskom hrade

Ako sa darí pri realizovaní týchto troch aktivít?

  1. Výstava mala premiéru už v roku 2019 v priestoroch kaštieľa v Marcheggu, odkiaľ putovala na Slovensko a na jeseň 2020 sme ju sprístupnili v našom kaštieli. Žiaľ, situácia s pandémiou zapríčinila, že ju mohol zhliadnuť iba malý počet návštevníkov, preto sme pripravili aj jej online prezentáciu , aby sme ju užívateľom aspoň čiastočne sprostredkovali.

    Súčasťou výstavy je aj menej tradičný katalóg, ktorý sme nazvali magazín a rovnako ho ponúkame v elektronickej forme - Magazín. Sprievodné programy k výstave, ktoré sa tešili vašej návštevnosti, sme usporiadali až počas letných mesiacov. S netradičnými hudobnými nástrojmi sa u nás predstavili Vrbovskí víťazi, tradičný folklór priniesol súbor Trnafčan a deti si prišli na svoje pri predstavení Ľadové kráľovstvo.

  2. Marchegg získal okrem finančnej podpory z projektu TREASURES aj veľkú dotáciu od Dolnorakúskej krajinskej vlády, pretože v roku 2022 bude hostiteľom tamojšej Krajinskej výstavy (Landesausstellung). Tak sa mestečko Marchegg dočkalo nielen čiastočnej, ale kompletnej obnovy svojho zámku. Stavebné práce sa v Marcheggu pomaly chýlia ku koncu a od marca budúceho roka si môžeme plánovať výlet k našim susedom, aby sme sa pokochali nielen novým vzhľadom krásnej barokovej pamiatky, ale aj navštívili Krajinskú výstavu.

  3. Obnovu nášho kaštieľa spoločne zdieľame aj prostredníctvom pravidelného Kaštieľskeho denníka. Počas stavebných prác nás prekvapilo viacero historických nálezov (torzo kozuba v suteréne, zachované pôvodné výmaľby v jednej z výstavných miestností, vchod do kaplnky, pozoruhodná farebnosť fasády).Môžeme predpokladať, že sa objavia aj ďalšie. Podľa zmluvy s dodávateľom stavebných prác sa má táto čiastková obnova ukončiť v októbri 2022. V projekte máme však plánované aj ďalšie aktivity.
    Posledný májový víkend bude patriť kultúrnemu podujatiu – OPEN AIR festivalu spojenému s našou tradičnou Slávnosťou ruží. Na jeseň (november) už v obnovenom kaštieli usporiadame medzinárodnú konferenciu s názvom „Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva“. Realizáciu otvorených depozitárov pripravuje vo svojich priestoroch na Bratislavskom hrade SNM – Historické múzeum.

Späť na články

15. 11. 2021

Projekt Treasures

Slovenské národné múzeum (SNM – Historické múzeum a SNM – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá) a obec Marchegg so Spolkom/Rakúske národopisné múzeum vo Viedni (ÖMV) získali finančné prostriedky z programu Interreg V – A SK – AT na realizáciu projektu Treasures.

6. 10. 2021

9.10.2021 Nordic Walking pre všetkých

Viete, kedy je správny deň na začiatok niečoho nového? Presne v sobotu 9.10.2021. V našom kaštieľskom parku sa bude ,,chodiť s paličkami“. Od 16:30 do 18:00 sa s profesionálnymi lektormi naučíte správnu techniku severskej ozdravno-športovej aktivity.

1. 10. 2021

Kaštieľsky denník 1.10.2021

Ahoj denník! A je po lete. Ani sme sa nenazdali a z krátkych nohavíc sme znova skočili do kabátov. Jeseň nášmu parku veľmi pristane. Listy sa pomaly začínajú vyfarbovať a práce na rekonštrukcii postupne ubúdajú. Toto leto sa zapíše do kaštieľskej kroniky.