Kaštieľsky denník 1. 4. 2021

Milí návštevníci, vitajte! Dnešný deň, medzinárodne známy ako deň smiechu a žartov, sa oficiálne zapíše aj do života krupského kaštieľa a jeho okolia. Celý svet sa nachvíľku z offline života presunul aj do zvláštnych online vôd. Kaštieľ ako priekopník svojej doby predsa nemôže zaostávať.

Kaštieľsky denník 1. 4. 2021

Kaštieľ je ONLINE a má svoju vlastnú webovú stránku, kde vás budeme pravidelne informovať o rôznych udalostiach, zaujímavostiach a iných pikantériách, ktoré sa v areáli uskutočnia.

Prvý štvrťrok 2021 sme sa pustili do úprav exteriéru.

PARKOVISKO

 • upravili sme priestor na parkovisku, kde sa nachádzali cca 20 ročné náletové stromy (min. 40 ks), vyviezli sme stavebný odpad (161 ton)
 • osadili sme novú vstupnú bránu pre lepší vjazd vozidiel
 • uprataním pozemku sa vytvorilo 60 parkovacích miest + 2 rozšírené parkovacie miesta pre ZŤP - čerstvo natreté miesta tak snáď zabránia neregulovanému parkovaniu.
 • neustále terén parkoviska a jeho blízkeho okolia upravujeme

parkovisko-upratovanie-kastiel-dolna-krupa.jpg

parkovisko-brana-dolna-krupa.jpg

KAŠTIEĽ

 • konečne sa priblížil čas vytúženej stavebnej rekonštrukcie kaštieľa. Vďaka európskemu projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT budeme môcť realizovať čiastkovú stavebnú obnovu, ktorá je plánovaná na obdobie 18 mesiacov.
 • realizovalo sa zapojenie aktívneho bleskozvodu na budove kaštieľa, ktorý následne pokryje budovu vrátnice a Beethovenov domček. Zaujímavosťou je, že daný bleskozvod blesky priťahuje a zároveň ich počíta.
 • v interiéri sa pomaly vykonávajú vypratávacie práce. Zároveň sa aj kancelárie pre zamestnancov budú na nevyhnutné obdobie sťahovať do dočasne vytvorených priestorov.
 • demontovať musíme aj pozoruhodnú výstavu, ktorú, žiaľ, z dôvodu pandémie videlo iba málo návštevníkov. Výstava Pripraviť sa, poklad, štart!, ktorá ponúka viac než 200 exponátov z troch múzeí (SNM- Historické múzeum, SNM-Hudobné múzeum, Národopisné múzeum vo Viedni), je súčasťou spoločného projektu TREASURES.

aktivny-bleskozvod-vymena-rozvodnych-skrin-kastiel.jpg

KAŠTIEĽSKA TABUĽA

 • ak počasie dovolí, v nasledujúcich dňoch sa pustíme do výsadby pred kaštieľom. Zatiaľ sa nám podarilo z časti upraviť terén, zarovnať rigoly a s pomocou obce osadíme parkovacie stĺpiky a priestor tak zazelenáme spolu s výsadbou ruží a stromov. Pohľad na kaštieľ bude opäť voľný.
 • parkovanie na mostoch pred kaštieľom nebude po otvorení parkoviska možné, predovšetkým z bezpečnostných dôvodov, aj kvôli prístupu zamestnancov do areálu, ktorým často parkujúce autá pred mostom zabraňovali vjazdu do areálu. Na mostoch budú osadené parkovacie stĺpiky a v obci bude umiestnené zvislé dopravné značenie s navigáciou na nové parkovisko v areáli kaštieľa.
 • aktuálne prebiehajú práce na výmene všetkých káblových vedení medzi budovou kaštieľa.
 • vymenili sme elektrické rozvádzače Beethovenovho domčeka, ktoré už nespĺňali normy.
 • z mimorozpočtových finančných prostriedkov pripravujeme odvedenie vody z vodného zdroja na lúke za kaštieľom do horného jazierka (Fischteich) pri umelej jaskyni (Grotta), aby sme ho vrátili do pôvodnej krásy. Obnova by mala byť ukončená do leta.

ulica-upravy-kastiel-dolna-krupa.jpg

vrt-pred-krupskym-kastielom.jpg

BUDOVA VRÁTNICE

 • OZ Korompa je naším pravidelným spolupracovníkom. Vo februári bol úspešne podaný projekt do dotačnej schémy TTSK Cyklokrásy siedmich divov. Jeho súčasťou je kompletná obnova budovy vrátnice. Práce budú ukončené do konca roka 2021.

PARK

 • v marci prebiehalo v parku geodetické zameranie celého areálu a teda budeme konečne poznať jeho polohopis.
 • zameraniu predchádzalo štítkovanie všetkých stromov, a tak už vieme, koľko máme stromov v parku. Následne sa zakreslia do mapy. Informácia o stromoch k termínu daného zistenia bude východiskom pre ďalšie konanie aj pri nevyhnutných náhradách starých a poškodených drevín.
 • frézovanie pňov v celom areáli (cca 182 kusov), dnes už nenájdete žiadny peň stromu v parku. Našim pracovníkom to zefektívni prácu pri kosení a zároveň vytvorí priestor na novú výsadbu.
 • napojenie vodného zdroja a jeho následná elektrifikácia na lúke pod schodmi je najdôležitejším krokom pri obnove jazierka (Fischteich) pri grotte. V nasledujúcom mesiaci osadíme technológiu a verím, že v lete už bude jazierko trvalo obnovené.

stitkovanie-stromov-park-dolna-krupa.jpg

frezovanie-pnov-napojenie-vodneho-zdroja.jpg

Späť na články

Kaštieľsky denník 1.6.2023 - 31.1.2024

Milí priatelia, nadšenci histórie, ruží či hudobných nástrojov, nesmierne nás teší, že vám konečne môžeme odhaliť novinky z kaštieľa v Dolnej Krupej. Viete o tom, že už je to vyše troch rokov, odkedy sme publikovali prvý diel Kaštieľskeho denníka? Čas beží raketovou rýchlosťou a my sme sa konečne trochu pristavili a spísali všetky zmeny, novinky, nálezy a výzvy, ktorým sme čelili za uplynulé obdobie. No veď posúďte sami.

PROJEKT TREASURES 2014 - 2020

SNM – Hudobné múzeum patrí rozsahom, zložením a počtom zbierok k najväčším múzeám na Slovensku. V roku 2003 prevzalo múzeum do správy objekt klasicistického kaštieľa s priľahlým areálom - anglickým parkom v obci Dolná Krupá, v okrese Trnava. Budova postupne prestala zodpovedať štandardom múzejnej prevádzky a bezpečnosti práce. Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky sa stala prioritou SNM – Hudobného múzea.

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

V dňoch 15. – 16. novembra sa bude konať medzinárodná odborná konferencia na tému Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva, ako jedna z aktivít projektu cezhraničnej spolupráce TREASURES v rámci programu Interreg V-A SK-AT.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analýzu správania užívateľa (Google Analytics), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.